سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد احمدوند – کارشناسی ارشدزمین شناسی پترولوژی
محمدرضا قربانی – دکتری پترولوژی
داوود عموزادخلیلی – کارشناسی ارشد زمین شناسی
هادی یگانه فر – دانشجوی دکتری زمین شناسی پترولوژی

چکیده:

محصولات آتشفشانی بازیک ترشیزی درجنوب غرب شهراب ازمتشکلین اصلی دربخش قاعده توالی ائوسن بوده و دارای ترکیب اندزیت بازالتی می ابشند این سنگها بافت پروفیریک تا شیشه ای دارند فراوانی و الگوی نرمالایز شده عناصر نادر به ویژه آنومالی منفی Nb-Ta و گرایش به سری کالک آلکالن این سنگها نشانه هایی از وابستگی آنها به مناطق فرورانش است به ویژه شباهت الگوهای نرمالایز شده عناصر نادرسنگ های اتشفشانی بازیک جنوب غرب شهراب با حواشی قاره ای فعال درخور توجه است موادمذاب بازالتی قاعده توالی ائوسن احتمالا حاصل ذوب گوه گوشته تحت تاثیر سیالات ازاد شده از لبه اقیانوسی فرورونده نئوتتیس می باشند این آندزیت های بازالتی نسبتا تعریق یافته هستندو وروند تغییرات آنها به ترکیبات حدواسط بخش میانی توالی را نمی توان تنها با مدل تفریق ازطریق تبلوربخشی توضیح داد.