مقاله تحول رویکرد «رویه قضایی» بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: تحول رویکرد «رویه قضایی» بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعده عرفی
مقاله رویه قضایی بین المللی
مقاله دیوان بین المللی دادگستری
مقاله ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو
مقاله عرف مدرن
مقاله جامعه بین المللی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدایی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زرنشان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراجع قضایی بین المللی – به خصوص دیوان بین المللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینه ای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بین الملل عرفی بوده است. در این عرصه، به ویژه چند دهه اخیر، متاثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بین المللی، رویکرد رویه قضایی بین المللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد عرفی مرتبط با حوزه ملاحظات انسانی – متحول گردیده است. رویکردی که مبتنی است بر احراز محوری و اولیهOpinio Juris ، برخلاف نگرش سنتی که تکیه بر کشف پیشینی و مقدم رویه بوده است.