سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهره شکری – دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی برق

چکیده:

انسان همواره در آرزوی ساخت روباتها و ابزارهای هوشمند و همچنین بهکارگیری هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات، اکتشافات فضایی و اموری از این قبیل بوده است. این تمایل در ماشینهای هوشمند و پرتوان نمود پیدا کرده است. برای مدت به نسبت طولانی،بسیاری از دانشمندان تصور میکردند، دستیابی به این فناوری فوقالعاده در سایه شبکههای عصبی امکانپذیر میشود، اما کلید حل معمای هوش مصنوعی در عملکرد یکی ازاجزای اصلی مدارهای الکترونیکی نهفته است. عملکردی که حتی موجودات تکسلولی بدون یاختههای عصبی نیز از آن بهرهمند هستند؛ عملکردی که در جریان ساخت یک سوییچ درمقیاس نانو به طور تصادفی شناسایی شد وMemristorنام گرفت.