مقاله تحول در مضمونسازی و ایجاد شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در سبکهای عراقی و هندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تحول در مضمونسازی و ایجاد شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در سبکهای عراقی و هندی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعلام جغرافیایی
مقاله مضمونسازی
مقاله سبک عراقی
مقاله سبک هندی
مقاله شگردهای بلاغی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان موسی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شمسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شعر فارسی علاوه بر بیکرانگی افق احساس و عاطفه، اقیانوسی از علوم و معارف گوناگون و تجربیات و اطلاعاتی موج میزند که نشان از پرباری ذهن و روح شاعران فرزانه ایران زمین دارد. دانش جغرافیا، همچون بسیاری از دانشهای دیگر، عرصه وسیع ادبیات را میدانی فراخ برای ظهور خود یافته است. از این رهگذر بسیاری از اطلاعات مربوط به سرزمینهای گوناگون آنچنان در بستر ادبیات جای گرفته که حتی با گذشت زمان و تغییر و تحول در گستره جغرافیایی و یا از بین رفتن بسیاری از آن جایها، هنوز نام و نشان و ردپایی از آنها را میتوان در مضامین شعری و آفرینشهای ادبی شاعران یافت. البته کاربرد اعلام جغرافیایی و مضمونسازی با آنها، در شعر شاعران هر دوره ای بگونه خاصی، متفاوت و متمایز با دوره های دیگر است و اگر از دیدگاه سبک شناسی به این موضوع نگاه کنیم، میبینیم که شاعران در هر یک از سبکهای خراسانی، عراقی و هندی تحت تاثیر محیط اجتماعی و فرهنگی خود، به شکلهای متفاوتی، با اعلام جغرافیایی تصویرآفرینی کرده اند
در این پژوهش، شگردهای بلاغی و مضمونسازیهای بدیعی که شاعران در دو سبک عراقی و هندی با استفاده از اعلام جغرافیایی پدید آورده اند، مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به ویژگیهای سبکی هر یک از دوره ها به لحاظ بکارگیری اعلام جغرافیایی و مقایسه آنها، به بیان شباهتها و تفاوتهای موجود در میان این دو سبک پرداخته شده و صنایع ادبی بکار رفته در هر سبک بسامدیابی شده است.