سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا پورعلی – استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلا
فاطمه محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه گ

چکیده:

جهان امروز ثانیه به ثانیه در حال تحول و دگرگونی است. فناوریهای جدید مانند فناوری اطلاعات و ا رتباطات، اینترنت، نرم افزارهای رایانه ای و در نهایت تجارت الکترونیک نقش مؤثری در این تحولات داشته است. این فناوریها، تأثیرات بسزایی را نیز بر حسابداری شرکت ها گذاشته است؛ شرکت ها در دنیای امروز، برای بقای خود مجبور به استفاده از فناوریهای جدید بویژه استفاده از شبکه ج هانی برای م ناسبات تجاری خود هستند. این فناوریها اطلاعات بروز حسابداری را در اختیار استفاده کنندگان آن قرار می دهد و استفاده کنندگان از این ا طلاعات دیگر علاقه چندانی به صورت های مالی سالانه بر مبنای اطلاعات تاریخی ندارند. بنابراین حسابرسی نیز بایدهمگام با این تغییرات، م تحول شود. این تحول ابتدا باید در افکار حسابرسان صورت گیرد و دوم، مهارت ها و دانش الکترونیکی آنان ارتقا یابد. وجود این تحول در استانداردهای حسابرسی بیشتر احساس می شود. هدف از این مقاله شناسایی مزایا و معایب تجارت الکترونیک در حسابرسی، نحوه عمل حسابرسان با توجه به این تحولات، ارتقای سطح دانش الکترونیکی ح سابرسان و تعدیلات در استانداردهای حسابرسی با توجه به تغییرات ج هانی، به عنوان راهکارهایی برای حسابرسان در عصر تجارت الکترونیک می باشد.