مقاله تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملیات انتزاعی
مقاله تفکر فراانتزاعی
مقاله تحول
مقاله نوجوانی
مقاله بزرگسالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری شعله
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، شناخت روند تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی در شهر اصفهان بود. ۳۴۵ شرکت کننده در چهار گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال (۱۰۸ نفر)، ۱۹ تا ۲۹ سال (۱۰۴ نفر)، ۳۰ تا ۴۵ سال (۴۴ نفر) و ۴۶ سال به بالا (۵۱ نفر) به روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند و به سیاهه باورهای پارادایم اجتماعی (SPBI؛ کرامر، کالباف و گلدستون، ۱۹۹۲) پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل واریانس نشان دادند اثر گروه بر نمره های سیاهه باورهای پارادایم اجتماعی معنادار نیست. مقایسه های زوجی فقط بین گرو ه های سنی ۱۵ تا ۱۸ سال و ۱۹ تا ۲۹ سال در مرحله تفکر مطلق گرا تفاوت معنادار نشان دادند. به طور کلی در مرحله مطلق گرای سیاهه باورهای پارادایم اجتماعی روند کاهشی و در دو مرحله نسبی گرا و دیالکتیک روندی یکنواخت حاکم بود. نتایج این پژوهش بر پایه نظریه های تحول شناختی در دوره بزرگسالی مورد بحث قرار گرفت.