سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد درینی – مدرس دانشگاه جیرفت
ایرج امیری –
محمد حیدری – کارشناس ارشد مهندسیمنابع طبیعی

چکیده:

منطقه موسوم به غرب جازموریان شامل قسمتی از محیط انسانی واقع درغرب شمال غربی و جنوب غربی هامون جازموریان می باشد که تعدادی از روستاهای بخش قلعه گنج و بخش رودبار از توابع شهرستان کهنوج دراستان کرمان رادربرمیگیرد این منطقه تقریبا درفاصله ۲۰۰ کیلومتری از شهرستان کهنوج و درجنوب غربی آن دراطراف هامون جازموریان گسترش دارد تعدادی از روستاهای منطقه درشمالغرب هامون و تعدادی دیگر درجنوب غرب آن استقرار دارند لازم به توضیح است فواصل قابل توجه محیط انسانی واقع درشمال غرب و جنوب غرب تالاب که ناشی ازگسترده بودن محیطهای پیرامونی هامون است خودتقسیمات جزئی تری را درهربخش از هامون غرب و شرق ایجاد کرده است به نحوی که موجب شده مطالعات میدانی درشمال و جنوب هامون نیز به تفکیک صورت بگیرد.