سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرهام احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
محمدرضا قربانی – دانشگاه تربیت مدرس
مجید قادری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مطالعه ویژگیهای ژئوشیمیایی فعالیت های ولکانیکی ائوسن درمنطقه شمالغرب نیشابور به عنوان بخشی اززون ساختاری بینالود مورد بررسی قرارگرفته است بررسی ژئوشیمی این سنگهای اتشفشانی بیانگر وجود دوگروه مجزا ازسنگهای آتشفشانی شامل سنگهای کالک الکالن با ترکیب اندزیت داسیت یا ریولیت وسنگهای الکالن باترکیب تراکی اندزیت تراکیت تا ریولیت می باشد مطالعه ژئوشیمی سنگهای کالک الکالن منشا لیتوسفری و ویژگی ماگماتیسم مناطق فرورانش را بیان میکند درصورتی که سنگهای الکالن این منطقه به ماگماهای الکالن ریفتهای درون صفحه ای وابستگی نشان میدهد که ازگوشته استنوسفری عمیق تر نشات گرفته اند مشارکت دونوع گوشته لیتوسفری و استنوسفری درتولید ماگماهای منطقه شمال غرب نیشابور میتواندبا یک مدل ژءودینامیکی کششی پس ازکوهزایی درارتباط باشد.