سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب نوروزپور – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران

چکیده:

تحمل پذیری خطا یکی از جنبه های مهم سیستم های بلادرنگ است، درسیستم های بلادرنگ، فرآیندها ممکن است به دلایل مختلف دچار خطا شوند. فرآیندهای معیوب ایمنی و کارایی کل سیستم را دچار مشکل میکند و پیامدخطرناکی را به دنبال دارد. در زمان توسعه سیستم تعبیه شده بلادرنگ فراهم کردن ضمانت انجام فرآیندهایی که با محدودیت زمانی مواجه میشوند لازم است. بنابراین الگوریتم های زمانبندی اهمیت زیادی دارند. دراین مقاله معماری ORTGAرا مرور کرده و سپس برای رفع مشکل این معماری که محاسبه زمان صحیح برای بهبودRTTR) است، راه حلی را ارئه دادیم.