سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام فلاح منشادی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
افروز فلاح منشادی – دانشجوی شهرسازی دانشگاه شیراز

چکیده:

طرحهای آماده سازی اراضی شهری در پاسخ به گسترش سریع شهرها و جهت تامین مسکن و زیرساخت ها و تجهیزات شهری تدوین و به اجرا درآمده اند حجم عظیم فعالیت های انجام گرفته منابع مصرف شده و فرایند خاص این طرح ها ایجاب می کند تا از زوایای مختلف مورد بررسی نقد و ارزیابی قرارگیرند بدینمنظور طرح آماده سازی شهرک گلستان شیراز در دو بعد برنامه ریزی و طراحی مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج امر نشان میدهد که اثربخشی طرح تا حد زیادی بوده است مطالعات اقتصادی و طراحی شهری انجام شده مناسب نمی باشد.