سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دولتی مهر – رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی
رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
قاسم هژبرپور – کارشناس هواشناسی کشاورزی

چکیده:

شهرستان مشکین شهر درسمت شمالی دامنه کوه بلند سبلان با وسعت حدود ۴۵۸۰ کیلومتر مربع از شمال به گرمی و از جنوب شرق به اردبیل و از غرب به شهرستان اهر محدود شده و بصورت دشتی با شیب تند به زمینهای پست شمالی منتهی شده است تعداد روزهای یخبندان آن به حدود ۳ ماه از سال می رسد این منطقه با داشتن متوسط ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا با وجود اراضی زراعی و باغی مستعد که مساحت اراضی زراعی و باغی آن به ترتیب ۴۰۲۶۸۷ هکتار و ۲۹۲۷۸۸/۵ هکتار میب اشد سالانه خسارت قابل توجهی ازطریق سرما و یخبندان به کشاورزان و باغداران وارد می شود دراین مقاله یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره و طول دوران یخبندان و خاتمه زودترین و دیرترین سرما با احتمال ۵ تا ۹۹/۹۹ درصد محاسبه و ارایه شده است همچنین سه نوع یخبندان ضعیف متوسط و شدید برای مشگین شهر تحلیل ونوع یخبندان غالب با احتمالات مربوطه وقوعشان تعیین شده است و درنهایت براساس تجزیه تحلیل های انجام یافته راه کارهای عملی پیشنهاد می گردد.