سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ربابه قلیپور – دانشجوی دکتری تکتونیک
معصومه رضایی چلمه سرا – دانشجوی دکتری تکتونیک
ابراهیم اصغری – دکتری زمین شناسی مهندسی
یوسف ستارزاده – دکتری تکتونیک

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در دامنههای شمالی و شرقی کوه آتشفشانی سهند و در شرق شهر تبریز واقع شده است. در این مقاله گسل های ناحیه و ارتباط آنها با گسل شمال تبریز که بزرگترین و فعالترین گسل منطقه میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. روند عمومی گسل های عادیENE-WSWو روند عمومی گسل های معکوسNW-SE است. با توجه به جوان بودن رسوبات و سست بودن آنها، خطوط خش لغزش و شیارها که از ویژگی های سطوح گسلی می باشند، اغلب حفظ نشده و یا به ندرت مشاهده می شوند لذا مرز اکثر گسلها در محدوده مورد مطالعه با نهشته های در حال رسوبگذاری پر شده اند. با توجه به بررسی های انجام شده، الگوی ساختاری ایجاد این گسلها تحت تأثیر نیروهای تکتونیکی کششی و فشارشی در مقیاس محلی و در ارتباط با حرکت گسل شمال تبریز ارزیابی شده است