سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاسین رجب نژاد – دانشجوی دکتری عمران گرایش خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
حمید رجب نژاد – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین تحقیق یک روش ساده و باکارایی بالا از نظر محاسباتی به منظور بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع قرار گرفته درمحیط متخلخل الاستیک و تحت بارگذاری افقی توسعه داده شد. دراین محاسبات از روش ماکی- استرن برگ برای تحلیل نیم فضای متخلخل استفادهگردید. این مسئله به دو صورت حل توسط معادله انتگرالی فرد هولم و حل آن توسط انتگرال تبدیل هنکل و همچنین روش عددی تبدیلمعکوس تقسیم گردید. از روش جمع آثار قوا و ضرایب اندرکنش دینامیکی نیز برای حل این مسئله بهره جسته ایم. نتایج عددی حاکی از اختلاف قابل توجه بین پاسخ شمع درمحیط تک فازه و محیط متخلخل الاستیک می باشند. تحلیل های عددی نشان دهنده وابستگی مقادیر امپدانس به فاصله شمع هاs/dو نسبت انعطاف پذیری شمعEp/Es ) هستند