سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جاوید رحیمی قولنجی – سرپرست هیئت تحقیقاتی شرکت سمرون پل آذربایجان
مجید منتصری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

روشهای تحلیل حجم مخازن دارای خصوصیات و نقاط ضعف و قوت متفاوتی می باشند در این مطالعه برای تحلیل نتایج استخراجی از روشهای مختلف تحلیل حجم مخزن برای مخازن سدها ی نازلو چای ، باراندوز با استفاده از روشهای Behavior Analysis1SPA انجام گرفته و نتایج استخراجی با متد ماتریس احتمال تحلیل و تکمیل گردیده و مورد مقایسه قرارگرفته است به منظور تحلیل رفتار مخزن ضریب اعتماد زمانی هر مخزن نیز با هر متد براورد گردیده و نتایج استحصالی مورد برررسی قرارگرفته است.