سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا شاه صنمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدحسین کارگرنوین – استاد دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مکانیک
سعید جعفری مهرآبادی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این مقاله کمانش پوسته استوانه ای متشکل از مواد تابعی مدرج FG) مورد بررسی قرار گرفته است. خواص مواد در راستای طول پوسته تغییر می کند به این صورت که خواص از سرامیک به فلز تا وسط آن و سپس از فلز به سرامیک برای نیمه دیگر تغییر می یابد. پوسته تحت تاثیر بار محوری فشاری قرار داشته و معادلات تعادل و پایداری از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی ۲ بدست می آیند. روش حل مساله به صورت عددی و بااستفاده از روش دیفرانسیلکوادریچر تعمیم یافته GDQ) می باشد. مقادیر بدست آمده برای بار بحرانی در یک پوسته همسان گرد ۴ با تکیه گاه ساده با مقالهمرجع مطابقت داده شده و دقت خوب نتایج، نشان دهنده صحت این روش می باشد. بعد از بدست آوردن بار بحرانی اثر پارامتر های هندسی و تغییر توان کسر حجمی بر بار بحرانی در جداولی ارائه شده است