سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمنصور محی الدین قمشه ای – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وحید عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این مقاله، تحلیل کمانش حرارتی ورق های حلقوی با ضخامت متغیر از جنس مواد تابعی ۱ تحت بار شعاعی حرارتی غیر یکنواخت،به روش اجزاء محدود بررسی شده است. به منظور تعیین نیروهای پیش کمانش، معادله پیش کمانش با استفاده از روش گالرکین حل شده است و متعاقباً با به کار گیری روش انرژی معادله پایداری بر اساس تئوری کلاسیک ورق ها، بدست آمده است. بار بحرانی کمانش حرارتی و شکل مود کمانش، با استفاده از مدل اجزاء محدود پیشنهادی با دقت بالایی تعیین شده است . همچنین اثر پارامتر های مختلفی، شامل نرخ تغییرات ضخامت ورق حلقوی و اندیس توانی تغییرات درصد سرامیک در ضخامت ورق، بررسی خواهد شد . این تحقیق مشتمل بر تحلیل ریاضی و محاسبات عددی می باشد. رفتار ماده تابعی ایزوتروپیک، در محدوده ی الاستیک خطی می باشد . تغییرات درصد سرامیک در ماده در راستای ضخامت ورق بوده و از قانون توانی تبعیت می کند.