سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی نجفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
امید میرعلی یاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک آموزشکده فنی سما
احمد مومنی هزاوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک آموزشکده فنی سما
عبدالرضا رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور یکسان سازی مجموعه مقالات همایش و برای آن که امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم آید لازم است که همهم قالات با طرحی یکسان و کاملا هماهنگ تهیه شوند. این راهنما به نویسندگان مقالات کمک مکند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول همایش تهیه نمایند توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن براساس دستورالعمل تهیه خلاصه مقاله دو صفحه است تدکر با توجه به محدودیت درچاپ درکتابچه خلاصه مقالات طول خلاصه مقاله منطبق با این دستورالعمل نباید بیشتر از ۲ صفحه بوده و از نظر تعداد کلمات باید شامل ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ کلمه باشد جهت تعیین تعداد کلمات از منوی tools گزینه Word count را انتخاب نمایید از مولفین انتظار میرود تا از ذکر مقدمات و کلیات دراین دو صفحه بطور جدی خود داری نمایند و مستقیما به اصل مساله مورد مطالعه اهداف آن اساس کار و میزان موفقیت آن به استناد ارایه نتایج خود بپردازند به طوریکه داوران کمیته علمی به راحتی قادر به ارزیابی درست مقاله آنها شونددرخلاصه مقالات ارسالی باید دارای چکیدهای کوتاه و درعین حال پرمحتوادرکمتر از ۱۲۰ کلمه ودریکپاراگراف باشد و ازاشاره به مراجع درچکیده خودداری شود.