سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید فولادی ماهانی – استادیار. کرمان بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر شفیعی – کارشناس ارشد. کرمان بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، کمانش ورق های قطاعی دایروی ساخته شده از موادهدفمند براساس تئوری برشی مرتبه اول با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل، ارائه می گردد. با استفاده از اصل حداقل انرژی پتانسیل، معادلات تعادل برای ورق قطاعی تحت بار صفحه ای تعیین شده و با کمک معادلات ساختاری، معادلات حاکمه تعادل بر حسب مؤلفه های میدان جا به جایی تعیین می شوند. سپس با استفاده از معیار تعادل همسایگی، معادلات پایداری برای ورق قطاعی ساخته شده از مواد هدفمند استخراج شده است. برای حل این معادلات از روش عددی مربعات دیفرانسیل استفاده شده است. در پایان نتایج عددی برای ورق قطاعی دایروی ساخته شده از مواد هدفمند برای شرایط مرزی مختلف براساس تئوری برشی مرتبه اول در قالب جداول و نمودارهایی ارائه شده اند، که تغییرات بار بحرانی کمانش بر حسب پارامترهای مؤثر مثل اندیس ماده هدفمند، نسبت ابعادی ، نسبت ضخامت و زاویه قطاع را نشان می دهند