سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ازاده ارژنگ پی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکا
منصور درویزه – استاد، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
غلامرضا زارع پور – استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
رضا انصاری – استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

روش بدون المان محلی پتروف گلرکین ۱ به دلیل اینکه بر خلاف سایر روشها از هیچ نوع المانی به صورت آشکار و یا پنهان استفاده نمیکند، در بین روشهای بدون مش جایگاه ویژهای دارد. دراینمقاله کمانش پوستههای استوانهای تحت بارگذاری محوری، با استفاده از این روش بررسی شده است. مشخصات مکانیکی مادهی تشکیل دهندهی پوستهی استوانهای با فرض مدرج بودن، مطابق باتوزیع کسر حجمی توانی در راستای ضخامت تغییر مینماید. اثر تغییرات کسرهای حجمی، شرایط تکیهگاهی و مشخصات هندسی پوسته مورد مطالعه قرار گرفته است