سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کوروش موسوی تاکامی – PPC Ltd, Ronnesvagen, Ljungby, Sweden

چکیده:

عمر زیاد تجهیزات الکتریکی مثل ترانسفورماتورها وژنراتورهای نیروگاهی آنها را در برابر بروز انواع خطاهای الکتریکی آسیب پذیر می کند. برای جایگزینی هسته آسیب دیده با انواع موجود در بازار، لازم است تا بهره برداران با شناخت دقیق ساختمان ورق معیوب، ورقی با مشخصات مشابه انتخاب نمایند. بنابراین باید شاخصی برای هسته تجهیزات، ماوراء مشخصات تعریف شده موجود مثل تلفات به ازای هر کیلوگرم، حداکثر شارعبوری و غیره تعریف شود. یکی از این شاخص ها تابع بافت ورق است. تحلیل بافتی ورق هسته روش شناسایی میزان توانایی ورق در برابر تنش های الکترومغناطیسی وتلفات در آنها است. ورق های با پارامتر شاخص کیفیت برابر دارای ساختار بلوری یکسان هستند. در این رابطه زاویه بین محورهای مسیر آسان مغناطیس سازی < 100 و بردار مغناطیس ساز داخلیM)که پارامترA است، محاسبه می گردد. در ورق های با تلفات کم این زاویه کوچک است.