سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عمار بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
حسن موسوی – استادیار گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ا
حسن خادمی زاده – استادیار گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ا
یحیی بیات – کارشناس ارشد طراحی کاربردی

چکیده:

در این مقاله، حل تحلیلی و عددی کره های جدار ضخیم همگن تحت فشار و انتقال حرارت گذار ارایه شده است . فرض میشود که دمای سطح داخل کره به صورت خطی ا ز مقدار صفر افزایش یافته تا به مقدار پایدار خود برسد . ابتدا به کمک روش تبدیلات لاپلاس و سریها، توزیع دمای حاصل از انتقال حرارت گذار بدست آمده و سپس برمبنای تئوری الاستیسیته مستوی PET) و با حل معادله ی ناویر، در حالت کلی، توزیع تنش های شعاعی و محیطی و نی ز جابجایی شعاعی کره های جدار ضخیم تحت فشار داخلی و خارجی استخراج شده است . در حل عددی با استفاده از شبیه سازی درمحیط نرم افزار ABAQUS روش المان محدود با روش تحلیلی مقایسه شده است، که نشان می دهد نتایج المان محدود با دقت بسیار خوبی بر نتایج تئوری منطبق است