سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیر رهبری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی

چکیده:

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه لرزه خیز دنیا و کاربرد لوله های مدفون جهت انتقال شریانهای حیاتی لزوم بررسی رفتار این سازه ها در برابر تحریکات دینامیکی زلزله امری ضروری است تاکنون محققین از روشهای متعددی برای بررسی رفتار این سازه ها بهره جسته اند دراین تحقیق با بکارگیری نرم افزار متلب جهت برآورد مقدار کرنش محوری و کرنش خمشی لوله های مدفون به تربیت شبکه عصبی مبادرت شده است در هر پروسه آموزش شبکه ای دولایه در نظر گرفته شده که در لایه اول تعداد نرونها متفاوت در لایه دوم تعداد نروم یک می باشد در نهایت رابطه غیرخطی بدست آمده که با داشتن پارامترهای فاصله از گسل به متر زاویه a زاویه بین محور لوله و محور گسل و قطرهای مختلف لوله به مترو قراردادن پارامترها در رابطه ذکر شده رفتار لوله های مدفون در برابر زلزله قابل برآورد است. داده های ورودی شبکه از نتایج تحلیل اجزا محدوده گرفته شده و تطابق نتایج خروجی با داده های مذبور به خوبی ملاحظه است.