سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حاتمی – کارشناسی ارشد
سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد
نیما پردیس – دکترا بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز

چکیده:

این تحقیق به آنالیز کرانه فوقانی روش پرس کاری در کانال های لوله ای زاویه دار به عنوان یکی از روش های جدید تغییر شکل پلاستیک شدید که منجر به تولید لوله های بسیار مستحکم می شود می پردازد. این تحلیل با فرض جداره نازک بودن لوله ها و تقارن محوری جریان فلز در طول کانال های زاویه دار انجام شده است ، علاوه بر آن برای صحت مدل میزان نیروی شکل دهی محاسبه شده از روش کرانه فوقانی با نیروی شکل دهی بدست آمده از آنالیز المان محدود توسط نرم افزارDeform-2Dمقایسه گردید که مطابقت خوبی نشان می دهد. همچنین تاثیر عوامل مختلف از جمله زاویه قالب و ضخامت لوله بر روی نیروی مورد نیاز برای انجام فرایند بررسی شده است