سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز ستاری اردبیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه معماری،تبریز،ایران
حسن ستاری ساربانقلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه معماری،تبریز،ایرا

چکیده:

مشکلات ناشی ازساختمان سازی به شیوه های غیراستاندارد و عدم موفقیت درکاهش تاثیرات سوء محیطی و آلودگی هوا و صدا برسلامت ساکنان زمینه انجام این تحقیق را تشکیل داده است کاهش تاثیر آلودگی هوا و صدا برسلامت افراد توسط راهکارهای معماری سبز که ناشی اززندگی مدرن می باشد هدف اصلی این نگارش را تشکیل داده است برای دستیابی به راهکارمناسب این تحقیق ازروش مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته است طبق مشاهدات سلامت فیزیکی و روانی افراد تحت تاثیر آلودگی هوا و صدا به واسطه ساختمان سازی نادرست به دلیل مطالعه اندک اتفاق می افتد اما راه کارهای معمولی سبز درکاهش تاثیرات سوء آنها موثر هستند. خصوصیات معماری سبز ازجمله هسته مرکزی و آتریوم بالکن سبز شیشه سه جداره موثردرکاهش صدا و … از عناصری هستند که زندگی با ارامش تری برای ساکنان چه ازنظر آلودگی هوا و آلودگی صدا به ارمغان می آورند.