سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضایی راد – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، شرکت آلومینای ایران،
پرویز کلیدری – مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران،
مصطفی محمودیان – کارشناس تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران،

چکیده:

خوراک کارخانه آلومینای جاجرم با مدول ۴/۶۶از همگن سازی بوکسیتهای با مدول بیش از ۲/۶۶تهیه میگردد. دربوکسیت جاجرم شاموزیت و کائولینیت، کانیهای اصلی آلوموسیلیکاتی )سیلیس دار( و دیاسپور کانی اصلی آلومینیومدار بشمار می آید. کانیهای آلوموسیلیکاتی در فرآیند بایر راندمان انحلال آلومینا را کاهش و مصرف سود سوزآور را افزایش میدهد. انگیزه انتخاب روش سنگ شکنی کنترلی جهت پرعیار کردن بوکسیت تفاوت سختی کانیهای آلوموسیلیکاتی و دیاسپور است که در اشل موس بترتیب ۱/۵و۶/۵می باشد. خردایش، دانه بندی و آنالیز هر طبقه از ذرات نشان داد در طبقات پایین، سیلیس از دیاسپور جدا و مدول ذرات کاهش می یابد، سیلیس جدا شده مربوط به کانی کائولینیت بوده و کانی شاموزیت در همه طبقات ثابت است. با تنظیم مناسب گلوگاه سنگ شکنها و استفاده از سرندهای کنترلی ۹۲ و ۶۹ میلیمتر در مدار خردایش سه مرحله ای، بوکسیت جاجرم با حداقل ۰۵ % بازیابی و ۰/۷افزایش مدول )از ۲/۳به ۹( در همگن سازی خوراک کارخانه سهیم میگردد. مطالعات میکروسکوپی بوکسیت در ابعاد مختلف نیز بیانگر قفل شدگی شدید دیاسپور، آلوموسیلیکاتها و کانیهای آهن دار در یک بستر ماتریکس ریز بلور بوده که این عدم افزایش چشمگیر مدول بوکسیت را توجیه می کند.