سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک باسمنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمودرضا همامی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعه تغییرات جمعیتی یک گونه در طول زمان باعث میشود که بتوانیم مدیریت کارا و موثری را در رابطه با برداشت جمعیت و یا حفاظت از گونههای در خطر، اعمال کنیم. یکی از عوامل تاثیرگذار بر جمعیتهای جانوری اثر آلهAllee effect میباشد،که به همبستگی مثبت بین اندازه جمعیت و نرخ رشد هر فرد از جمعیت اطلاق میشود. اثر آله هنگامی اتفاق میافتد که عواملوابسته به تراکم منفی در جمعیتی با تراکم پائین حاکم باشد. در این شرایط، به واسطه تعدادی از عوامل مانند دشواری پیداکردن جفت، ناکارآمدی اجتماعی و افزایش درون آمیزی، باروری کاهش و مرگ و میر افزایش یافته و جمعیت به سوی نرخ رشد منفی و نهایتا انقراضپیش میرود. این امر نشان دهنده تاثیر مستقیم اثر آله بر تنوع زیستی است