سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کارگهی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر
علی موقر –

چکیده:

دراین مقاله به ارائه یک روش تحلیلی برای محاسبه درصد درخواستهایی می پردازیم که موعدهای خود را در یک سیستم بی درنگ با سیاست زمان بندی EDF از دست میدهند مساله برای شرایطی مورد بررسی قرارگرفته است که موعدهای تا ابتدای سرویس باشند که در چنین شرایطی سیاست زمان بندی EDF بهینه است سیستم موردنظر شامل تعدادی سرویس دهنده موازی است که هر سرویس دهنده دارای صف انتظار مربوط به خود با سیاست زمان بندی EDF است و درخواست ها همیشه صف کوتاه تر را برای گرفتن سرویس انتخاب می کنند سیستم مذکور با یکنگرش Markovian مدل میشود و درخواستهای بی درنگ براساس یک فرایند پواسون به سیستم وارد می شوند و هربسته دارای یک زمان سرویس و یک موعد نسبی با توزیع نمایی است.