سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی دیواندری – گروه مدیریت دانشگاه تهران
غلامرضا جهانشاهلو – گروه ریاضی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران
فرهاد حسین زاده لطفی – گروه ریاضی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران
مسعود کیماسی – گروه مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله کارایی پویای تمام شعب بانک ملت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است کارایی به کمک تحلیل پوششی داده ها محاسبه می شود . دیدگاه مورد نظر در این مقاله سودآوری بوده است. از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف بانک سودآوری از محل منابع جمع آوری شده است لذا شاخص های موثر بر سودآوری ملاک محاسبه قرار گرفته است. تمام شعب بانک به شش درجه تقسیم شده اند که کارایی شعب رد طبقات مختلف طی ۶۰ ماه ( ۵ سال) مورد مطالعه قرار گرفته، میانگین و واریانس کارایی در طی دوره برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.