سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

همایون رنجبر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
مصطفی رجبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمدداود خورسندی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی

چکیده:

توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای د رحال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصول مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری درایران از آن جهت است که ایران از نظر جاذبه توریستی جز ۱۰ کشور اول جهان قرار داشته و از ظرفیت بالقوه بالایی برای گسترش جهانگردی و توریسم بین الملل برخوردار است براین اساس هدف کلی این مطالعه برآوردکارایی صنعت گردشگری بین ۱۳ کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از طریق تحلیل مرزی تصادفی SFA انتخاب تابع تولید کاپ – داگلاس به روش حداکثر درستنمایی مورد براورد قرارگرفته است