سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز بهنیا – دانشیار دانشکده عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
جلیل شاهی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

انتخاب یک سیستم حمل و نقل ریلی برای کریدور خاص شهری با انجام مطالعات زیاد و در نظر گرفتن کلیه معیارهای سنجش کارایی و درنهایت اتخاذ روش های ارزیابی و انتخاب مناسب انجام می پذیرد. یکی از پارامترهای موثر در انتخاب یک سیستم ریلی تعیین میزان ظرفیت حمل مسافر آن است. از آنجا که سیستم مونوریل درجهان و ایران یک سیستم نوظهور است و از طرفی شاهد گسترش استفاده از آن در دهه اخیر در جهان هستیم، این مقاله به بررسی توان عملیاتی سیستم مونوری در جهان و استخراج مشخصات سیستم های آنها، در گام بعد با استفاده از آیین نامه TCQSM-2nd Edition که در واقع تکمیل بخش حمل و نقل عمومی آیین نامه HCM2000 است، به محاسبه ظرفیت حمل مسافر این سیستم می پردازد و در نهایت معین می کند که مونوریل در حیطه کدامیک از انواع سیستم های ریلی اعم از سنگین یا سبک قرار دارد.