سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لاله نظری ولنی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
قاسم روانبخش – کارشناسان ارشد جغرافیای سیاسی
ابوطالب احمدی ارکمی –
رضوان نظری –

چکیده:

مفهوم امنیت را توانایی یک کشور دردفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود تعریف می نمایند واژه امنیت ابعاد مخترفی مانند نظامی فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی روانی و… را دربرمیگیرد و علیرغم ذهنی و چند وجهی بودن این اصطلاح تمامی افراد جامعه وجود یا عدم وجود آن را درک مینمایند پس ازپایان جنگ سردو تغییر رویکرد ژئواستراتژی درقالب مفهوم ژئواکونومی منطقه خلیج فارس به عنوان مرکز مرکزها و هارتلند انرژی جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین میان جمهوری اسلامی ایران به دلیل همجواری با خلیج فارس و قرارگرفتن درمیان دو حوزه دریای کاسپین و خلیج فارس به عنوان محور معادلات استراتژیکی منطقه خاورمیانه محسوب می بشود روش تحقیق دراین مقاله مبتنی برروش توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد مقاله حاضر ضمن شناسایی عوامل مولفه ها و شرایط حاکمی برخلیج فارس که بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی ایران به شمار می روند سعی دارد راهکارهایی را درجهت کنترل و جلوگیری ازاسیب پذیری ناشی ازاین چالشها منطقه ای و فرامنطقه ای ارایه نماید.