سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رشیدی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمود رضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در منطقه کوه کمرحاجی در شمال باختر بیرجند، چین ها با هندسه و روند اثر محوری مختلف وجود دارند. چین ها عمدتا در واحدهای سنگی Et ،(… توف سبز، توف قرمز و ) Mr (مارن) دیده می شوند. این واحدهای سنگی در پهنه فشارشی برشی دچار چین خوردگی گردیده اند و تشکیل تاقدیس و ناودیس هایی را داده اند آه در آنار هم قرار گرفته و دارای اثر محوری متفاوتی می باشند. گسلش شیب لغز همراه با جابجایی امتداد لغز باعث شده در جاهایی آه لایه ها شکل پذیر بوده لایه ها بیشتر چین بخورند ودر جاهایی آه لا یه ها شکننده بوده اند، لایه ها جا به جا شده و روی هم قرار بگیرند. در برداشت های میدانی آثار لغزش بین لای های، در چین خوردگی های منطقه دیده می شود. مهمترین واحد سنگی این چین خوردگی ها آه لغزش بین لایه ای در آن ها اندازه گیری شد، توف آهکی و ماسه سنگ بود. با توجه به آثار لغزش بین لایه ای و فیبر های گسلی آه تمام آنها زاویه تقریبا نود درجه با محور چین می سازند، چین خوردگی های منطقه از نظر ساز و آار تشکیل، درگروه چین های خمشی لغزشی جای می گیرند.