سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی بگی – دانشگاه فنی و حرفه ای مهاجر اصفهان
غفور معمار زاده –

چکیده:

طراحان سدها با اتکا به مطالعات هیدروژئولوژی، ژئوتکنیکی، تحلیل های لرزه ای و ماهواره ای در مناطق مورد نظر، مدل های مناسب برای هر منطقه ارائه می نمایند و تلاش می کنند با آخرین تکنیک های نرم افزاری آسیب های آتی سازه ای را پیش بینی نمایند، اما کمتر به قوانین نرم اکولوژیکی، ارگونومی، جغرافیایی و حقوقی در پایین دست توجه می کنند. در این مقاله سعی شده مشکلات ناشی از سد سازی در محدوده ۲۵ تا ۵۵ درجه جغرافیایی بازسازی گردد تا مهندسانی که توان تصمیم گیری بالا از نظر فنی و سیاسی دارند بیشتر به پیامدهای دراز مدت سد سازی در پایین دست سد که تطابق بالایی با بسیاری از مناطق ایران دارد، توجه نمایند. هم چنین راهکارهای مطالعاتی برای به تصویر کشیدن عواقب ناگوار زیست محیطی و مهندسی شهری ارائه شده تا طراحان علاوه بر تفسیر مزایای سد سازی در بالا دست سد که غالبا زود ظهور بوده و در تخمین ها اولیه بالاتر از آنچه هست، در نظر گرفته می شود توجه نمایند.