سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه سلطان باغشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندس
لیلا سلطان باغشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندس
احمد خادم زاده – پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- تهران- ایران
سام جبه داری –

چکیده:

رایانش ابری یک تکنولوژی جدیدی نیست؛ بلکه یک روش جدید برای ارائه منابع محاسباتی و یک مدل برای ارائه سرویس از طریق اینترنت میباشد. در واقع رایانش ابری توانایی بهره وری و صرفه جویی در منابع IT و افزایش توان محاسباتی را فراهم میکند، به طوری که توان پردازشی به ابزاری با قابلیت دسترسی همیشگی تبدیل میشود. اگرچه رایانش ابری مزایای زیادی دارد؛ ولی امنیت در ابر بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا یک بینش کلی نسبت به رایانش ابری و سرویسهای ارائه شده در آن فراهم میشود، سپس تکنولوژیهای مجازی سازی برای ساخت مخازن اشتراکی منابع مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مسائل و چالشهای امنیتی موجود در رایانش ابری به همراه روشهای کاهش این چالشها بیان میشود. همچنین یک بررسی مقایسهای از تاثیر این چالشها بر مزایای رایانش ابری انجام میشود.