سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید اقتصادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
احمد رهبررنجی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک روشجدید برای تحلیل پیشرفته قابهای فولادی دو بعدیپیشنهاد داده می شود منظور از تحلیل پیشرفته هرروش تحلیل با طراحی که بتوانند عوامل کلیدی تاثیر گذار بررفتار سازه را بطور مستقیم و دقیق وارد روند محاسبات نمایند می باشد با استفاده از این روشها تحلیل و طراحی به هم می پیوندند درروش پیشنهادی اثرات غیرخطی هندسی و غیرخطی مواد از قبیل اثرهای مرتبه دوم توزیع مجدد نیروهای داخلی به سبب شکل گیری نواحی خمیری کاهش سختی جز به سبب جاری شدن فولاد نقص های هندسی اولیه و تغییر شکلهای بررشی بطور مستقیم و دقیق درروند تحلیل وارد شدها ست چند قاب فولادی تحلیل شده نمودار نیرو تغییر مکان سازه ها رسم شده و جوابهای بدست آمده از روش پیشنهادی با نتایج آیین نامه AISC- LRFD مقایسه شد.