سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس بنائیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی زنگنه – دانشجوی دکتری مکانیزاسیونکشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

سیستمهای پشتیبان تصمیم یار با توجه به دارا بودن قدرت تجزیه و تحلیل آنالیز داده ها و به کارگیری نرم افزارهای کاربر پسند و تکنولوژی لازم بتازگی به عنوان یک ابزار مدیریتی کارآمد در کشاورزی و تولید محصولات مطرح شده است و سریعا در حال توسعه است یکی از کارامدترین روشها دراین حوزه روش پرکاربرد تحلیل پوششی داده هاست در مدیریت مکانیزاسیون کشاورزی به کمک این روش می توان به بهود بهره وری انرژی در مزارع مختلف پرداخت بدین منظور کارایی زارعان با نهاده های انرژی از منابع نیروی انسانی، دام، سوخت، الکتریسیته ، ماشین، بذر کود و مواد شیمیایی و غیره سنجیده می شود و تولید کننده قادر است با اصلاح و بهینه سازی مصرف نهادها هزینه ها را کاهش داده بهره وری را افزایش دهد و در نهایت از بیماری و تلفات بکاهد از انجا که صرفه اقتصادی برای تولید کننده و کشاورز و توزیع مناسب منابع در بخش کشاورزی از مهمترین اهداف و الزامات کشاورزی پایدار است می توان به کمک این روش گامهای بلندی در بهبود مدیریت واحدهای کشاورزی و پیشروی به سوی توسعه کشاورزی پایدار برداشت.