سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشکده ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا پیشگوی – دبیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
فردین رحمانپور – موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان

چکیده:

در مدل های مختلف تحلیل پوششی داده ها ورودی و خروجی را به صورت پیوسته در نظر می گیرند. در بسیاری از کاربردها برخی یا تمام ورودی و خروجی الزاما مقادیر صحیح در DEA امری اجتناب ناپذیر است. همچنین اکثر مدل ها از داده های قطعی به عنوان ورودی و خروجی استفاده می کنند. در صورتی که در مسائل واقعی اغلب با عوملی رو به رو هستیم که نمی توان به صورت قطعی بیان نمود. در اینجا ضرورت استفاده از داده های نا دقیق آشکار می شود. یکی از متداول ترین اعداد نا دقیق اعداد فازی هستند. در این مقاله مدل BCC با ورودی و خروجی صحیح را بیان و سپس حالت فازی مدل ارائه شده را مطرح نموده و با استفاده از اعمال تئوری امکان مدل BCC را حل می نماییم. در پایان با حل مثالی به تشریح روش پیشنهادی می پردازیم.