سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، زاهدان، ایران
فریبا مقدم منش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، گروه کارشناسی ارشد ریاضی ، زاهدان، ا

چکیده:

تحلیل پوششی داده های چند لایه ای برای مسائلی که دارای پیچیدگیهای ساختاری واحدهای تصمیم گیری (DMUs) از جمله شاخصهای اجرایی امنیتی جاده ها و … است بکار برده میشود [۱]. این مدل با افزودن قیود وزنی مناسب، برای هر ردیف از هر لایه بدست می آید این مدل قابل توسعه به مدل Bcc نیز میباشد [۲]. در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای، مدل تحلیل پوششی داده های چند لایه ای را گسترش داده و به صورت مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای در نظر گرفته و به مدل جدیدی خواهیم رسید.