سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه کامپوزیت ها بهعلت خواص متنوع خود به یکی ازپرکاربردترین مواد درصنایع گوناگون تبدیل شدها ند طراحی و ساخت لوله های کامپوزیتی که بیشتردرصنایع انتقال سیال کاربرد دارند با توجه به نحوه بارگذاری و حساسیت کاربرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله نحوه تاثیر الگوی پیچش درسه نوع پیچش لوله های کامپوزیتی که بیشترین کاربرد را درصنعت دارند تحت بارگذاری مرکب بررسی شده است ابتدا لوله با ابعاد مخشص و با اعمال بارگذاری فشاری معلوم مدل شده است سپس به کمک نرم افزار اجزا محدود ABAQUS و با توجه به معیارهای شکست تسای وو و ماکزیمم تنش تغییرات تنش برشی محوری و محیطی برای سه الگوی پیچش گزارش شدها ست نتایج حاصل دو بدو مقایسه شده و عیوب و مزایای آن تحلیل شده است.