سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور محی الدین قمشه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج عضو هیئت علمی– استادیار
تقی هادی اعظم – شرکت صنایع هواپیما سازی ایران- هسا – اصفهان
جعفر اسکندری جم – عضو هیئت علمی– دانشیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله یک فرمولبندی تقریبی برای محاسبه میدان تغییر فرم و تن ش درپوسته های قطاع استوانه ای کامپوزیتی که دارای تسمه های تقویتی طولی و محیطی می باشند، ارائه گردیده است. پوسته در چهار لبه خود بر روی تکیه گاه های ساده قرار دارد، و بار عرضی از نوع فشار یکنواخت بر آن اعمال شده است. این مدلسازی بر اساس نظریه پوسته ساندرزSanders) بهمراه تئوری کلاسیک لمینیت ها، و بکارگیری اصل حداقل انرژی پتانسیل کل و روش ریتز، انجام گرفته است. بمنظور محاسبه انرژی کرنشی در تقویت کننده ها، از روابط سختی های معادل بهره گرفته شده است. توابع تقریب مؤلفه های میدان جابجائی بصورت بسط فوریه مضاعف با ضرائب مجهول در نظر گرفته شده اند. بمنظور بررسی صحت و دقت فرمولبندی حاضر، مثال هایی شامل پوسته ساده (بدون تقویت کننده) و پوسته دارای تقویت کننده با استفاده از این مدل ریاضی، حل شده و نتایج عددی حاصله با نتایج بدست آمده از یک مدل اجزاء محدود ساخته شده در نرم افزارMsc-Nastran مقایسه گردیده است.