سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدی درویش – دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی ،استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه م

چکیده:

تحلیل و پیش بینی پایداری دیواره چاه،روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری میباشد و از دست دادن چاه بواسطه ایجاد ناپایداری باعث افزایش زمان حفاری،هزینه های حفر چاه و در نهایت توقف در عملیات تولید می گردد.از نظر مکانیکی دیواره ی چاه در اثر تنش های القایی معمولا دچار دو نوع شکست می شود که عبارتند از:شکستگی های برشی و کششی،که میتوانند منجر به وقوع مشکلاتی از قبیل:گیر لولهها،عملیات ماندهیابی،یکنواختسازی دیواره چاه،سیمانکاری ضعیف،کنارگذر و هرزروی گل حفاری گردد.با استفاده از تعیین فشار گل بحرانی مورد نیاز برای پایدار نگاه داشتن چاه، میتوان از بروز چنین مشکلاتی در حفاری جلوگیری کرد. این تحقیق بر روی یک چاه در مخزن بنگستان از میادین نفتی جنوب غربی ایران صورت گرفته است.رژیم تنش حاکم بر چاه بصورت نرمال تعیین شده است و سپس با تعیین فشار شکست برشی حداقل و حداکثر به ترتیب ۶ – ۴۰ و ۷۸ – ۱۳۰ مگاپاسکال و فشار شکست کششی در طول کل ناحیه ی مورد مطالعه برابر با ۶۰ – ۱۰۴ مگاپاسکال پنجره ی گل ایمن در محدوده ی بین ۳۵ – ۸۲ مگاپاسکال پیش بینی شد.