سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی سیاوشی کرد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدعلی جزایری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پوریا سیاوشی – دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

چکیده:

دراین مقاله باتوجه به نقش مهم پمپهای حرارتی درامکان استفاده از انرژی زمین گرمایی بهعنوان یکی ازمهمترین منابع انرژی های تجدید پذیر در ابتدا تحلیل ترمودینامیکی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی GCHP جهت مصارف گرمایشی مورد بررسی قرارگرفته است روابط انرژی اگزرژی انتروپی و آنتالپی بریک پمپ حرارتی با مبدل حرارتی زمینی عمودی U شکل اعمال شد و نتایج براساس شرایط جغرافیایی و اب و هوایی شهر تهران ارایه گردید و مشخص گردید بیشترین اتلاف اگزرژی دراواپراتور می باشد درادامه با توجه به اهمیت استفاده ازمبردهای با سازگاری بیشتر با محیط زیست تاثیر مبردهای مختلف برضریب عملکرد سیستم COP و بازده اگزرژی پمپ حرارتی مورد بررسی قرارگرفت.