سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان
اسیه راهبی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

جریان جت خروجی از میکرو نازل دو بعدی در حین صعود از سطح زمین در این مقاله شبیه سازی شده است. عدد نادسن به عنوان معیاری برای تعیین رژیم جریان سیال میباشد که بصورت نسبتمتوسط مسیر پویش آزاد مولکولها به طول مشخصه سیستم (فرمول در متن مقاله) تعریف میشود. در اعداد نادسن پایین Kn£۰٫۰۰۱ جریان سیال پیوسته بوده و معادلات ناویر- استوکس با شرط مرزی عدم لغزش برای توصیف سیال بهکار میرود؛ در حالیکه در مقادیر بالا(Kn £۱۰ جریان سیال کاملاً رقیق میباشد. رقیقی به سبب ابعاد کوچک میکرو سیستمها سبب میشود که برای تحلیل جریان ازروشهای دیگری استفاده شود. از اینرو روشDSMCبه عنوان رایجترین روش برای تحلیل جریان میکرو سیالات بهکار گرفته شدهاست