سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد حسینی بندرآبادی – مدیرعامل، فوق لیسانس فیزیک دریا، شرکت مهندسین مشاور دریا نگار پارس
محمدرضا اللهیار – مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر، فوق لیسانس سازه دریایی، سازمان بنادر و د
محمود توکلی – لیسانس عمران سازه، رییس اداره طرحهای زیربنایی، سازمان بنادر و دریانو
محمدسعید مدیحی – کارشناس، فوق لیسانس سازه دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

پروژه پایش و شبیه سازی سواحل استان هرمزگان از پروژههای ملی است که از طریق اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر ودریانوردی و به منظور پایش و شبیه سازی در سواحل شمال و جنوب کشور به مورد اجرا گذاشته شده است. اندازهگیریهای دریایی در این پروژهکل سواحل استان هرمزگان از منطقه گوگسر از شرق تا منطقه پارسیان در غرب و کل سواحل جزیره قشم به طول تقریبی ۱۴۰۰ کیلومتر راپوشش داده است. پایش این سواحل شامل پارامترهای هیدرودینامیک، اطلاعات باد، اطلاعات رسوب، نقشهبرداری و اندازهگیریهای ۲۵ ساعته میباشد. به منظور مطالعات دقیق در بخشی از این سواحل مناطق خاص تعریف گردیده تا مطالعات باد، موج، جریان و رسوب بهصورت متمرکز وبا دقت بالا به انجام برسد. از جمله این مناطق تنگه خوران حد فاصل بندر شهید رجایی تا بندر پهل میباشد.اندازهگیری ۲۵ ساعته در هفت منطقه در تنگه خوران و در دو نوبت و در دو فصل متفاوت به انجام رسیده است. اطلاعات جمعآوری شده شامل پروفیل سرعت آب، شوری، درجه حرارت، عمق آب، کدورت و غلظت رسوبات معلق میباشد. این اطلاعات برای دو دوره در هر ایستگاه که در زمان جزرومد بیشینه و کمینه است برداشت گردیده است. شکل ۱ ایستگاههای اندازهگیری را نشان میدهد. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات اندازهگیری در منطقه پهل تحلیلی از پروفیل جریان و سایر پارامترهای اندازهگیری ارائه گردد