سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

امین موجودی –
نادره السادات نجفی زاده –

چکیده:

امروزه اکثرشرکت ها علاقه مند به استفاده از تجارت الکترونیک به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی کسب وکارشان شده اند تجارت الکترونیک تبدیل به بخش مهمی از عملکرد کسب وکار شده است که می تواند ارزش افزوده قابل ملاحظه ای برای شرکت ودیگربخشهای زنجیره ارزش ایجاد کند مهمترین نقش تجارت الکترونیک درمدیریت زنجیره تامین می باشد جایی که پتانسیل بالایی برای بهبود فرایندهای کسب و کار از طریق اتخاذ تکنولوژی های مدرنی که مبتنی برفلسفه تجارت الکترونیک هستندوجود دارد هدف این مقاله تشریح تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیک درمدیریت زنجیره تامین به عنوان مهمترین بخشیکه تاثیر چشمگیری برافزایش کارایی شرکت دارد می باشد بدین منظور ۷ فرضه تدوین شدهاست درهمین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی داده ها از طریق میدانی گرداوری شده برای جمع آوری میدانی داده ها پرسشنامه ای شامل ۲۳ سوال طراحی و درجامعه آماری تحقیق توزیع گردید این جامعه دربرگیرنده مدیران آژانسهای هواپیمایی شهر تهران می باشد.