سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید تقی نائینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
بهزاد کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس
حامد کاملی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، پر

چکیده:

تئوری کلاسیک ضربه قوچ، انتشار موج فشاری در سیستم تحت فشار را بیان میکند. این تئوری فشارِ حداکثر و پریود موج را دقیقاً پیش بینی می کند ولی در محاسبات دقیق میرایی و انتشار جبهه موج ناتوان است. یکی از مهمترین دلایل این امر حذف اندرکنش سازه و سیال FSI است. با در نظر گرفتن این اثر، رفتار دینامیکی لوله و سیال همزمان در نظر گر فته میشود. نتایج حل معادلات هیدرولیکی و سازهای به روش المان محدود، نشان دهنده اختلاف بارز و حل دقیقتر، در قیاس با تحلیل کلاسیک میباشد .