سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیرگروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تر

چکیده:

فشار برمنابع طبیعی و غیرطبیعی به دلیل نیاز روزافزون جوامع انسانی مرتبا د رحال افزایش است از طرفی از انجایی که یافتن منابع غذایی جدید مشکل بوده و یا تولیدات آنها مناسب و متناسب با تقاضاهای انسانی نیست لذا افزایش بهره وری تولید و یا گسترش سطوح اراضی کشاروزی از راههای عملی پاسخگویی به این نیازها تلقی می شوند دراین خصوص افزایش وسعت بدون توجه به میزان تولید از معمولترین راههای تامین غذای بیشتر و خصوصا برای جوامع جهان سوم به حساب می اید. درمقاله حاضر اجزای مختلف هیدرولوژیکی از قبیل نفوذ ذخیره چالابی رواناب و فرسایش در ارتباط با خصوصیت اصلی مناطق شیبدار به عنوان سطوح تولید اب مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب مدیریتی از قبیل برخی از روشهای استحصال آب جامع نگری پروژه ها بهترین اقدامات مدیریتی BMP و ترغیب و تشویق سازمان های غیردولتی که در حال حاضر به عنوان یکی از موفق ترین روشها در مهار پدیده ها محسوب می شوند مورد بحث قرار میگیرد.