سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان
امیر بیرانوند – کارشناس ارشد، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

بشر در دهههای پایانی قرن بیستم با این واقعیت مواجه گردید که توسعه صنعتی و استفاده از منابع محدود تجدیدپذیر همراه با رشد جمعیت و اسراف در استفاده از منابع موجب نابودی زیستگاهها، انقراض گونههای گیاهی و جانوری و انواع آلودگیها شده است. لذا، نگرانیهای بشر در زمینه حفظ محیط زیست در ابعاد ملی، منطقهای و جهانی رو به فزونی نهاد. ازمیان مشکلات میتوان به وقوع پدیده گرد و غبار اشاره کرد که در سالهای اخیر به کرات با آن مواجه شدهایم. کشور ایران و سایر کشورهای منطقه در عرضهای میانی از نظر اقلیمی مناطق خشک و نیمهخشک شناخته میشوند. در این حوزه پدیده ریزگرد امری طبیعی بود که در یک دهه گذشته، شاهد افزایش رخداد این پدیده با ویژگیهای متفاوت از لحاظ غلظت و اندازه ذرات، تداوم، تعداد وقوع، وسعت و منطقه تحت تأثیر و ناهنجاری در زمان وقوع طوفان بودهایم. لذا ضرورت دارد تمامی کشورهای حوزه توجه جدی به این مسأله معطوف نمایند. در ۷ سال گذشته، وقوع طوفان گرد و غبار با تداوم چندین هفتهای و غلظت بسیار بالا که مناطق وسیعی را پوشش داده موجب مختل شدن جدی زندگی مردم شده و نه تنها عرصه را برای هر گونه فعالیت اجتماعی و اقتصادی تنگ کرده است، که به خاطر ریز بودن اندازه ذرات معلق تبعات بهداشتی و سلامتی را به دنبال داشته و امکان بروز بیماریهای متعدد تنفسی، ریوی و… را افزایش داده است. در این تحقیق پدیده ریزگرد در سال ۹۸۳۰ ۰۹ در زون زاگرس، شهر شیراز، مورد – تحلیل و بررسی قرار گرفته است.