سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم حکیمیان بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج، دانشکده معدن و متالوژی، دانشگاه صنعت
حمیدرضا مالکی نژاد – کارشناسی ارشد استخراج، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مجید نوریان بیدگلی – استادیار، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

با توجه به اهمیت طراحی و پایداری تونل ها و فضاهای زیرزمینی، پایداری گوه های سنگی تونل قطار شهری اصفهان حد فاصل ایستگاه آزادی تا ایستگاه شریعتی با استفاده از نرم افزار ۳٫۰Unwedge تحلیل و بررسی شده است. معیار مقاومتبرشی مورد استفاده بارتن می باشد. چهار دسته درزهJ 4 , J 3 , J 2 , J1در حد فاصل ایستگاه آزادی- شریعتی وجود دارد. از قابلیت های خوب نرم افزار ۳٫۰Unwedge آنالیز پنج دسته درزه است و هنگامی از آن استفاده می شود که بیش از سه دسته درزه وجود داشته باشد. هدف از این آنالیز تحلیل تمام ترکیبات ممکن سه دسته درزه از پنج دسته درزه و مشاهده گوه های تشکیل شده می باشد. نتایج نشان می دهد که شش گوه توسط سه دسته درزهJ 3, J 2 , J1تشکیل می شوند که گوه های ۶ ،۱ ۸ پایدار می باشند. شش گوه توسط سه دسته درزهJ 4 , J 2 , J1تشکیل می شوند که گوه های ۱ و ۸ پایدار می باشند. شش گوه توسط سه دسته درزه J 4 , J 3 , J1تشکیل می شوند که گوه های ۳ و ۶ پایدار می باشند و پنج گوه توسط سه دسته درزهJ 4 , J 3, J2 تشکیل می شوند که گوه های ۴ و ۵ پایدار می باشند. گوه های ناپایدار تشکیل شده توسط دسته درزه های مختلف کوچک می باشند و در صورت ریزش مشکلی ایجاد نمی کنند و می توان از نگهداری آنها صرف نظرنمود