سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان اسماعیل پور مطلق – کارشناس ارشد مهندسی حفاری و استخراج نفت عضو باشگاه پژوهشگران جوان
بابک امین شهیدی – دکترای مهندسی نفت استادیاردانشگاه و عضو هیئت علمی پردیس مهندسی نفت دا
مجید سجادیان – کارشناس ارشد مهندسی حفاری و استخراج نفت پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای حین حفاری چاه پایدارنگهداشتن آن است چرا که یک چاه ناپایدار نیاز به عملیات اضافی گران و وقت گیر دارد به کارگیری شیب و ازیموتهای مختلف در زمان حفر چاه امکان عبور آن از بین لایه های با ویژگیهای مکانیک سنگی مختلف بزرگی تنشهای برجا، فشار منفذی برجا و القایی، فشار گل حفاری، صفحات لایه بندی و در نتیجه وقوع ریزش در دیواره و هزینه های وارده از مهمترین عواملی هستند که بیانگر لزوم بررسی پایدار یک چاه نفت و گاز می باشند بطور کلی عوامل ناپایداری چاه می توانند مکانیکی شیمیایی ، و یا ترکیبی از این دو باشند عوامل مکانیکی بیشتر به وزن نامناسب گل حفاری کم یا زیاد بودن آن و روش نامناسب حفاری میزان حفاری گشتاور و لرزش لوله ها، بالا و پایین بودن لوله ها، وابسته اند در حالیکه عواملی شیمیایی تحت تاثیر شدید گل حفاری هستند و در اصل عواملی مانند گل نامناسب و بازدارنده های ناکافی روی آنها تاثیر گذارند. البته در اکثر موارد ناپایداری چاه ناشی از تاثیر هردوعامل مکانیکی و شیمیایی است دراین مقاله پایدار چاههای گازی میدان پارس جنوبی در حفاری از میان سازندهای شکافدار اهکی مخزن بررسی مکانیکی مورد براورد قرارگرفته است برای تحلیل پایداری سازند شکافدار با استفاده از روش عددی اجزا مجزا و به کمک نرم افزار UDEC و به صورت کوپل مکانیکی و هیدرولیکی در لایه های گرینستون و پکستون لایه K4 سازند دالان صورت گرفته است.